ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (31.1.2018)

Δείτε  εδώ  το δελτίου τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) σχετικά με 4 προγράμματα υποτροφιών για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (προδιδακτορικών) σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποτροφίες αφορούν σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας έως 26 ετών.
 
1. Υποτροφία εις μνήμιν Αντωνίου Χανδρή
Αφορά σε πτυχιούχους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5, κατά προτίμηση παιδιά ναυτικών, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 $
 
2. Υποτροφία εις μνήμιν Σταύρου Νταϊφά
Αφορά σε πτυχιούχους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Η υποτροφία είναι ύψους 15.000 $. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
3. Υποτροφία της ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ
Αφορά σε πτυχιούχους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
4. Υποτροφία εις μνήμιν Νικόλαου Τραυλού (NEPTUNE LINES)
Αφορά σε πτυχιούχους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η υποτροφία είναι ύψους 10.000 €. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.
 
Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση αποδοχής/εγγραφής στο Πανεπιστήμιο της επιλογής των υποψηφίων, υποβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2018, στη διεύθυνση: Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς (υπόψη κας Ε. Πρασίνου)
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΕΕ, τηλ. 210 4291159 - 65 (κα Πρασίνου) και στο email: ugs@ath.forthnet.gr