ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ (29.3.2018)

Το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών της Ουγγαρίας, Tempus, επαναπροκήρυξε πρόγραμμα υποτροφιών έρευνας που απευθύνεται σε πτυχιούχους τουλάχιστον επιπέδου master, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/-τριες.
 
Οι υποτροφίες είναι είτε μικρής (3-29 ημέρες) είτε μεγαλύτερης (1-10 μήνες) διάρκειας. Χορηγούν μηνιαίο επίδομα και επίδομα διαμονής ανάλογα της διάρκειας και του επιπέδου της έρευνας (μετα-πτυχιακό ή μετα-διδακτορικό).
 
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα οποία περιλαμβάνεται πλάνο εργασίας και αποδοχή από ουγγρικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε σχετική πλατφόρμα έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 (11 μ.μ.), εφόσον οι ενδιαφερόμενοι/-ες έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη με κωδικό.
 
Επισημαίνεται ότι:
1. Οι ενδαφερόμενοι/-ες, πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να μελετήσουν το σχετικό οδηγό
 
2. Καθώς το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις και μέσω διακρατικών συμφωνιών, οι υποψήφιοι/-ες αυτής της κατηγορίας έχουν προτεραιότητα έναντι των ανεξάρτητων υποψηφίων. Οι Ελληνες και Ελληνίδες υποψήφιοι/-ες  ανήκουν στην κατηγορία των ανεξαρτήτων υποψηφίων.
 
3. Καθώς το πρόγραμμα δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις συνεχώς, οι υποτροφίες θα χορηγούνται μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού προϋπολογισμού, γεγονός που μπορεί να συμβεί και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 
4. Οι Υ.Δ. δεν δύνανται να κάνουν αίτηση για τις υποτροφίες μεγαλύτερης διάρκειας, καθώς τους δίνεται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία μερικούς φοίτησης στην Ουγγαρία  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και έως τις 28.2.2018 (11 μ.μ.). Η εν λόγω υποτροφία αφορά και προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες υπό ορισμένες προϋποθέσεις γνώσης της ουγγρικής γλώσσας και κλάδου σπουδών.
 
4. Η χρήση της υποτροφίας και η παραμονή στην Ουγγαρία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαϊου 2018 το αργότερο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όταν δηλώνουν την προτιμώμενη διάρκεια της υποτροφίας που αιτούνται, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
 
5. Οι υποψήφιοι/-ες για έρευνα στους τομείς των εικαστικών, εφαρμοσμένων και αναπαραστατικών τεχνών θα πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον δείγματα της δουλειάς τους
 
6. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας υποψηφίων
 
Το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών της Ουγγαρίας, Tempus, πρόκειται, τέλος, να χορηγήσει
α. υποτροφίες πλήρους φοίτησης για όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α΄ και β΄ κύκλου) και τους κλάδους σπουδών, στην ουγγρική γλώσσα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 30 Ιανουαρίου 2018 (11 μ.μ.)
β. υποτροφίες για θερινό πρόγραμμα (θα ανακοινωθεί εντός του Δεκεμβρίου στη σχετική ιστοσελίδα)
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με όλα τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια συντονίστρια διακρατικών συμφωνιών ανά χώρα. Αρμόδια για την Ελλάδα είναι η κα Zsófia CSÁNYI, τηλ: + 36 1 237 13 00 (εσ. 140), email: zsofia.csanyi@tpf.hu