ΒΡΑΒΕΙΟ ANDRE CORVISIER ΓΙΑ Δ.Δ. ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (31.1.2018

Δείτε την ανακοίνωση της Διεθνούς Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας στην  ελληνική  και  αγγλική/γαλλική  γλώσσα, σχετικά με το Βραβείο Andre Corvisier που αφορά σε Δ.Δ. στη στρατιωτική ιστορία ή και σε άλλες επιστήμες αλλά σε θέματα που άπτονται της στρατιωτικής ιστορίας με την ευρύτερη έννοια, όπως για παράδειγμα ιστορία πολέμου, στρατιωτικών εκστρατειών, ενόπλων δυνάμενω, στρατιωτικού τρόπου σκέψης, διπλωματικών όψεων των συγκρούσεων, κ.ο.κ.
 
Το βραβείο αφορά σε Δ.Δ. που έχει υποβληθεί και εγκριθεί εντός του 2017, σε οποιαδήποτε γλώσσα - με την υποχρέωση ωστόσο της μετάφρασης σε μία εκ των επίσημων γλωσσών της Επιτροπής.
 
Το βραβείο
-απονέμει ποσό 3.000 Ευρώ και χορηγεί αποζημίωση δαπανών ύψους έως 1500 Ευρώ για τη συμμετοχή του βραβευθέντα ή της βραβευθείσας στην τελετή απονομής κατά το 44ο συνέδριο της Επιτροπής
-συνοδεύεται από υποχρέωση συγγραφής άρθρου με βάση τη Δ.Δ., το οποίο θα δημοσιευτεί στην International Journal of Military History & Historiography
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Kris.Quanten@mil.be
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνηση θα πρέπει να απευθύνονται στον Δρ. Kris Quanten στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.