ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' & Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (28.2. 2018)

Δείτε την προκήρυξη του Ιδρύματος Ωνάση, σχετικά με υποτροφίες προς Ελληνες και Ελληνίδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, που αφορούν σε:
 
- μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ (MPhil/MRes)  και Β΄ κύκλου (PhD) στο εξωτερικό σε όλους τους κλάδους & τις ειδικότητες
- μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ κύκλου (Δ.Δ.) στο εσωτερικό, σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία & ειδικότητες
 
Και τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε υποψήφιους/-ες με:
- ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα
- γεννηθέντες/-είσες το 1985 και μετά (1982 και μετά για απόφοιτους/-ες Ιατρικής)
- με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,00 και μεταπτυχιακού διπλώματος 8,50
(για εξαιρέσεις σχετικά με τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου/διπλώματος συμβουλευτείτε την αντίστοιχη προκήρυξη στο σχετικό πεδίο)
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, κατ' αρχήν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη συνέχεια με συστημένη ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων ανά πρόγραμμα δικαιολογητικών, με αναγραφή του κωδικού επιβεβαίωσης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fph@onassis.gr
 
Στην  ιστοσελίδα  του Ιδρύματος μπορούν να αναζητηθούν και για τα δύο προγράμματα:

- Ηλεκτρονική αίτηση (ανά πρόγραμμα)
- Συχνές Ερωτήσεις
-  Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα
-  Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα
-   Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)
-  Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)
-  Κανονισμός Υποτροφιών