ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α' ΚΑΙ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (28.2.2018)

Σύμφωνα με το έγγραφο 3140/Ζ1/9.1.2018 του ΥΠΠΕΘ, η Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε Έλληνα/Ελληνίδα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές Α' ή Β΄κύκλου ή για έρευνα (μεταδιδακτορική), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στα Πανεπιστήμια (Κρατικά, Κεντρικά, Ανώτατα Τεχνολογικά, Γεωπονικά) της χώρας και σε όλους τους κλάδους σπουδών
 
Η υποτροφία αφορά σε όλους τους κλάδους σπουδών - πλην της Ιατρικής και των Παραϊατρικών Σπουδών, και χορηγεί
 
- απαλλαγή από τα δίδακτρα και άλλα υποχρεωτικά τέλη φοίτησης, πλην των δαπανών χρήσης εργαστηριακού υλικού στους κλάδους των θετικών επιστημών
- μηνιαίο επίδομα διαβίωσης, ύψους ανάλογου με το επίπεδο σπουδών
-διαμονή σε εστία (υποχρεωτικά)
- επίδομα έκτακτων αναγκών ύψους ανάλογου με το επίπεδο σπουδών
- δαπάνη εκτύπωσης διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής ή εκπόνησης εργασίας όπου προβλέπεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών
- ιατρική περίθαλψη σε πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο ή κρατικό νοσοκομείο
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, οι οποίοι/-ες θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, στη σχετική πύλη του Ινδικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Σχέσεων.
 
Επισημαίνεται ότι εκτός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης για την υποτροφία, στα οποία συμπεριλαμβάνεται πιστοποιητικό καλής φυσικής κατάστασης, οι αιτούντες/-ούσες έχουν την ευθύνη υποβολής των όποιων επιπλέον δικαιολογητικών απαιτούνται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, ανά επίπεδο σπουδών και ανά κλάδο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα, τηλ. 210 721 6227 (ώρες γραφείου) ή στο email: info@indianembassy.gr