ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΥ BAPTIST ΤΟΥ HONG KONG (διαρκής)

Δείτε το πρόγραμμα υποτροφιών της Σχολής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Baptist του Hong Hong για αλλοδαπούς (μη Κινέζους) φοιτητές και φοιτήτριες:
 
- στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA)  πλήρους ή μερικούς απαλλαγής από τα δίδακτρα του α' εξαμήνου σπουδών, με δυαντότητα ανανέωσης
- στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του στη Λογιστική, Εφαρμοσμένη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Διαχείριση Επιχειρήσεων, Εταιρική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση. Η υποτροφία χορηγεί πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα και επίδομα διαβίωσης ύψους (100.000 HKD, περίπου 12.820 USD)
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται για:
- το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο email: stoura@hkbu.edu.hk (Prof. Aris Stouraitis, Department of Finance & Decision Sciences
- τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο email: busd-external@hkbu.edu.hk
 
Καθώς δεν υπάρχει χωριστή αίτηση για την υποτροφία, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να κατευθύνονται στην αντίστοιχη διαδικασία αίτησης εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών της Σχολής, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακών, και στις ημερομηνίες που προβλέπονται ανά επίπεδο σπουδών και ακαδημαϊκός έτος (για το 2018-19 οι προθεσμίες κυμαίνονται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίού)