ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (31.3.2018)

Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ θα χορηγήσει πέντε (5) υποτροφίες για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου, μονοετούς και πλήρους φοίτησης, σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 
Οι υποτροφίες αφορούν σε κατόχους πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας ή ισοτίμου της αλλδοαπής, με βαθμό 7,5 και άνω, που έχουν γεννηθεί από το 1988 και μετά.
 
Έκαστη υποτροφία είναι ύψους 15.000 $
 
 
Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση αποδοχής/εγγραφής στο Πανεπιστήμιο της επιλογής των υποψηφίων, υποβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2018, στη διεύθυνση: Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού Συν-Ένωσις, Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΚΠΕΕ, τηλ. 210 4291 300-3 και στο email: syn-enosis@syn-enosis.gr