2η ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (28.2.2018)

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών,  ένα κύκλο εντατικών διεπιστημονικών σεμιναρίων, επικεντρωμένων στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς/-ές (συμπεριλαμβανομένων των Υ.Δ.) αλλά και προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες.
 
Για το καλοκαίρι του 2018, η Ακαδημία θα διεξαχθεί από 11-22 Ιουνίου, περιλαμβάνοντας διαλέξεις από παγκοσμίου φήμης εισηγητές και εισηγήτριες. Τα σεμινάρια γίνονται στην αγγλική γλώσσα και υποστηρίζονται από εργαστήρια και διαλέξεις από προσκεκλημένους/-ες ομιλητές/-τριες. 
 
Η 2η Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών θα εστιάσει στην Ευρωπαϊκή πολιτισμική πολιτική σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθοριστική επίδραση του πολιτισμικού και ιστορικού παρελθόντος στο πολιτικό και πολιτισμικό παρόν. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθούν τα εξής 3 διεπιστημονικά σεμινάρια:
 
- How "Germanic" Were the Greeks and Romans ? Nazi Germany and the Re-Writing of the History of Antiquity? (διδάσκων Prof. Johann Chapoutot, Sorbonne)

- Two (Cultural) Revolutions (διδάσκοντες: Prof. Maria Gough, Harvard, και Prof. Jeffrey Schnapp, Harvard)

- Antiquity and the Cultural Politics of the European Avant-Garde (διδάσκων: Prof. Dimitrios Yatromanolakis, The Johns Hopkins University )
 

Η Ακαδημία προσφέρει δωρεάν σίτιση (γεύμα-δείπνο) και διαμονή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 στην κυρία Αθηνά Γκότση, στο email: conferences2@eccd.gr