ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (30.6.2018)

Σύμφωνα με το έγγραφο 488/29.1.2018, ο Δήμος Καλαβρύτων προκήρυξε το διαγωνισμό ποίησης "ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ" για το καλύτερο λυρικό ποίημα με θέμα το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.
 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες και χορηγεί ένα (1) βραβείο με έπαθλο ύψους 500 Ευρώ και δύο (2) επαίνους με έπαθλο ύψους 300 Ευρώ.
 
Οι συμμετοχές πρέπει να αποστέλλονται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την προκήρυξη, έως τις 30 Ιουνίου 2018, στο Δήμο Καλαβρύτων, στη διεύθυνση: Ευσ. Κηπουργού 6, 250 01 Καλάβρυτα.
 
Για οποιαδήποτε πιπλέον πληροφοορίας ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Γιώτα Μιχαλοπούλου, στο τηλέφωνο 26923 60403 και στο email: dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr