ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (7.3.2018)

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση του Ιδρύματος " Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" σχετικά με τη χορήγηση  μίας (1) υποτροφίας, για μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ ή Β΄ κύκλου, σε χώρες της Ε.Ε. ή της Βορείου Αμερικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
Η υποτροφία χορηγείται σε πτυχιούχους ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό πτυχίου άριστα (ή λίαν καλώς), ηλικίας έως 30 ετών, για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς:
1. Electrical and Computer Engineering, με ειδίκευση σε
-           Programming/ Hardware
-           Telecommunications
-           Energy
-           Electronics
2. Biomedical Engineering
3. Informatics

4. Aritificial Intelligence
 
Η υποτροφία χορηγεί το ποσό των 6.000 Ευρώ ετησίως, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια.
 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 7 Μαρτίου 2018 στη διεύθυνση: nathene@nathenelawyer.co.uk
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Nathene Arnaoutis, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο +44 207 435 4255 (9.30-17.30 ώρα Λονδίνου)