ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (16.4.-27.5.2018), ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (5.3.2018), ΕΡΕΥΝΑ & ΓΛΩΣΣΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Τουρκίας, ακ. έτους 2018-19, προς Έλληνες και Ελληνίδες, για 

α) προπτυχιακές σπουδές, σε όλα τα επιστημονικά πεδία

β) μεταπτυχιακές σπουδές 2ου & 3ου κύκλου στον κλάδο Επιστήμης και Τεχνολογίας και στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών

δ) εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας, για δημοσίους υπαλλήλους και ακαδημαϊκούς

ε) έρευνας, για Υ.Δ.

Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης σε όλα τα συμβεβλημένα με το πρόγραμμα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Τουρκίας, τη διαμονή σε φοιτητικές εστίες (μόνο για φοίτηση σε δημόσια πανεπιστήμια), την υγιεινομική περίθαλψη σε δημόσιους φορείς, την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, η οποία είναι υποχρεωτική ακόμη κι όταν το πρόγραμμα σπουδών είναι σε άλλη γλώσσα. Επίσης χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 700 (προπτυχιακές σπουδές), 950 (μεταπτυχιακές σπουδές 2ου κύκλου), 1400 (μεταπτυχιακές σπουδές 3ου κύκλου, 3000 (έρευνα) Τουρικών λιρών (TL) αντίστοιχα, και ta έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην αρχή και το τέλος της περιόδου σπουδών.
 
Ανάλογα με το επίδεδο σπουδών υπάρχει όριο ηλικίας και αντίστοιχος αποδεκτός μέσος όρος βαθμολογίας. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας, εκτός των αποφοίτων, έχουν και οι τελειόφοιτοι/-ες. Οι υποτροφίες μικρής διάρκειας (έρευνα, γλώσσα) μπορεί να έχουν κατά περίπτωση και πρόσθετα κριτήρια.
 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του προγράμματος  και προϋποθέτει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Η αίτηση για υποτροφία συνιστά ταυτόχρονα και αίτηση για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο επιλογής από έτοιμη λίστα συμβεβλημένων με το πρόγραμμα Πανεπιστημίων Κατά την υποβολή της αίτησης, ο/η αιτών/-ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή τίτλο του προγράμματος υποτροφιών που τον/την αφορά
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Ελλήνων και Ελληνίδων υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές (2ου & 3ου κύκλου) λήγει στις 5 Μαρτίου 2018.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Ελλήνων και Ελληνίδων για προπτυχιακές σπουδές έχει οριστεί από 16 Απριλίου έως 27 Μαϊου 2018.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προγράμματα και διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, κ.λπ, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 0 850 455 0 982 ή στο email: info@turkiyeburslari.org