ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με το έγγραφο 26669/Ζ1/15.2.2018 του ΥΠΠΕΘ, η Λετονία προσφέρει σε Ελληνες και Ελληνίδες υποτροφίες για:
 
Α.  Σπουδές, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, Α΄ και Β΄κύκλου
Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος (10 μήνες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Master's, 11 μήνες για Υ.Δ., όλοι οι κλάδοι σπουδών)), με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένας έτος, ή για δύο ακαδημαϊκά έτη (μεταπτυχιακές σπουδές Master's στη φιλολογία, λογοτεχνία, ιστορία ή πολιτισμό της Λετονίας).
Η υποτροφία χορηγεί 500 Ευρώ μηνιαίο επίδομα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου και 670 Ευρώ μηναιίο επίδομα για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ κύκλου. 
Επισημαίνεται ότι
-κατά κύριο λόγο οι σπουδές προσφέρονται στη λετονική γλώσσα, ωστόσο υπάρχουν αγγλόφωνα προγράμματα
-όλα τα αγγλόφωνα προγράμματα έχουν τέλη φοίτησης
- η υποτροφία μπορεί να καλύψει είτε τα τέλη φοίτησης είτε τις δαπάνες διαμονής/διαβίωσης
-ένας μικρός αρθμός ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας προσφέρει στους/στις υποτρόφους διαμονή σε φοιτητική εστία
 
Β. Ερευνα
Χορηγείται στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερυνητικών ινστιτούτων για έως 5 μήνες. Προσφέρει 30 ευρώ ημερήσια επίδομα διαβίωσης και 300 ευρώ/ μηνιαίο επίδομα διαμονής.
 
Γ.  Θερινά Σχολεία
Χορηγείται σε φοιτητές/-τρις και στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καλύπτει τα τέλη φοίτησης (711 Ευρώ, τα οποία κατατίθενται απευθείας στο πανεπιστήμιο που οργανώνει το θερινό σχολείο).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Α. και Β. είναι η 1η Απριλίου 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Γ. είναι από 1 Μαρτίου έως 4 Μαϊου 2018
 
Ολες οι πληροφορίες (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά) και πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων, η οποία απαιτεί προεγγραφή (όνομα χρήστη και κωδικό), εδώ
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην κα Aija Jakovica,  τηλ. +37167814331 και στο email: scholarships@viaa.gov.lv