Ανακοίνωση Πίνακα Ανταποδοτικών Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

H  Σύγκλητος στη συνεδρίαση με αρ. 2954/26 και 27.2.2018 ενέκρινε τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών ανταποδοτικών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (βλ. παρακάτω σχετικούς πίνακες).

Οι υπότροφοι για να υπογράψουν Σύμβαση θα πρέπει
1) να έχουν μαζί τους το ΑΦΜ,
2) να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα,
3) να έχουν λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς (IBAN) στο όνομα τους ή ως συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου. Αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, να προσκομίσουν από άλλη Τράπεζα.

Παρακαλούμε θερμά, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και αδυναμίας εξυπηρέτησης, να καλέσετε τους δικαιούχους να προσέλθουν για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Υποτροφίας τηρώντας αυστηρά το παρακάτω πρόγραμμα:

Στις 5/3/2018 Τμήματα (Από 9:00πμ-2:00μμ)
1)        Φιλολογίας
2)        Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
3)        Ψυχολογίας
4)        Ιστορίας και Αρχαιολογίας
5)        Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6)        Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
7)        Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8)        Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
9)        Νομικής
10)       Πολιτικών Επιστημών
11)       Οικονομικών Επιστημών

Στις 6/3/2018 Τμήματα (Από 9:00πμ-2:00μμ)
1)        Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
2)        Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών
3)        Κινηματογράφου
4)        Γεωπονίας
5)        Κτηνιατρικής
6)        Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
7)        Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
8)        Ιατρικής
9)        Οδοντιατρικής
10)       Φαρμακευτικής

Στις 7/3/2018 Τμήματα (Από 9:00πμ-2:00μμ)
1)        Θεολογίας
2)        Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας
3)        Βιολογίας
4)        Γεωλογίας
5)        Μαθηματικών
6)        Φυσικής
7)        Χημείας
8)        Πληροφορικής
9)        Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
10)       Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στις 8/3/2018 Τμήματα (Από 9:00πμ-2:00μμ)
1)        Πολιτικών Μηχανικών
2)        Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3)        Μηχανολόγων Μηχανικών
4)        Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
5)        Χημικών Μηχανικών
6)        Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
7)        Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
8)        Εικαστικών &Εφαρμοσμένων Τεχνών
9)        Μουσικών Σπουδών
10)       Θεάτρου

Aπό το Τμήμα Σπουδών
Θεοδοσιάδου Εύη
2310 997168