ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (κάθε χρόνο, τέλη Μαρτίου/αρχές Απριλίου)

Δείτε εδώ τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής κυριότερες δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές (Α΄ και Β΄ κύκλου) και προκηρύσσεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον αρμόδιο κρατικό ελληνικό φορέα (ΥΠΠΕΘ), ο οποίος καθορίζει τόσο τον αριθμό των χορηγούμενω υποτροφιών όσο και την προθεσμία και τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης σε αυτόν (*)
 
Επισημαίνεται ότι
- Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην υποβολή on-line αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), η οποία προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και το 2ο στην κατάθεση/συστημένη ταχυδρομική αποστολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ελληνικό κρατικό φορέα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
- Για την ολοκλήρωση της αίτησης ζητείται επιστολή προκαταρκτικής αποδοχής (pre-admission letter) από ένα από τα 279 Κινεζικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών. Εφόσον δεν κατατεθεί η επιστολή αυτή, η επιλογή του πανεπιστημίου υποδοχής είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας.
- Οι προπτυχιακές σπουδές παρέχονται μόνο στην κινεζική γλώσσα, ενώ στις μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται και αγγλόφωνα προγράμματα. Για τα προγράμματα σπουδών στην κινεζική γλώσσα (προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά) προσφέρεται ένας έτος γλωσσικής προετοιμασίας.
- Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες για το διακρατικό πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν στο πεδίο "Program Category" Type A και στο πεδίο "Agency Number 30001

Βρείτε  εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς  και την απαιτούμενη Foreigner Physical Examination Form
 
(*)
- Σύμφωνα με το έγγραφο 31769/Ζ1/26.2.2018 του ΥΠΠΕΘ για το ακ. έτος 2018-19, χορηγήθηκαν 6 υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές και Ελληνίδες φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αίτησης,στο ΥΠΠΕΘ, την 20η Μαρτίου 2018.
 
- Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία/διευκρίνιση επί της διαδικασίας υποβολής της αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (τηλ 210 344- 34 69 7 2404, email: foitmer.yp@minedu.gov.gr)
 
- Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση) υπάρχει αναρτημένη παρελθούσα έντυπη αίτηση (Application form for Chinese Government Scholarship), η οποία, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΠΕΘ (Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄, τηλ. 210 344 3469 & 2404) τυχόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκδήλωση ενδιαφέροντος (Application Procedure, Step 1)
- Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες Ελληνίδες και Έλληνες για το διακρατικό πρόγραμμα, συμπληρώσουν στο πεδίο "Program Category" Type A και στο πεδίο "Agency Number 30001
_____________
 
2. Πρόγραμμα υποτροφιών Κινεζικών Πανεπιστημίων (Chinese University Program)
 
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για μεταπτυχιακές σπουδές, 2ου και 3ου κύκλου, στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά μέσω των συμβεβλημένων πανεπιστημίων και στη συνέχεια στην πλατφόρμα του CSC, ενώ τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο αποδοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ Ιανουαρίου και αρχών Απριλίου, κατ' έτος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατ' έτος και πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το συμβεβλημένο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το CSC στα email: zizhu1@csc.edu.cn και zizhu2@csc.edu.cn
 
________________

3. Πρόγραμμα υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ (EU Program)
 
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για α) προπτυχιακές σπουδές στην κινεζική γλώσσα, β) μεταπτυχιακές σπουδές, 2ου και 3ου κύκλου, στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα και γ) έρευνα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος προς  Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ, από το οποίο ανακοινώνεται τόσο ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών όσο και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου)
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ στο email: zhangmeng@moe.edu.cn