ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ "MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN" (6.4.2018)

Το πρόγραμμα της γαλλικής κυβέρνησης Make Our Planet Great Again αφορά στη χορήγηση 50 περίπου υποτροφιών αριστείας κατ' έτος, αρχής γενομένης από το ακ. έτος 2018-19, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Μ1 και Μ2) σε γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, σε 3 κεντρικούς θεματικούς άξονες:
 
- Επιστήμες Γήινου Συστήματος (οι φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, οικολογικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί που υπόκεινται των περιβαλλοντικών αλλαγών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ιστορικά και μελλοντικά)
- Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (οι κλιματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες σε έναν ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό, ανθρώπινη υγεία και ευεξία, δημογραφία, οικονομικές στρατηγικές, αειοφόρος παραγωγή και κατανάλωση, νέες τεχνολογίες και διαδικασίες, ενέργεια και διακυβέρνηση για παγκόσμια αειφορία)
- Ενεργειακή Μετάβαση (από τα ορυκτά καύσιμα σε πηγές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, οικονομική αποθήκευση ενέργειας, έξυπνα συστήματα διαχείρισης και διανομής, οικονομικά/περιβαλλοντικά/κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή και βιοπαραγωγή βιο-υλών)
 
Η υποτροφία αφορά σε υποψήφιους/-ες, κατόχους πτυχίου αντίστοιχου με το γαλλικό lisence, χωρίς όριο ηλικίας, και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες ή πρόκειται να εγγραφούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2018 σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (M1 ή Μ2) σε γαλλικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Η υποτροφία χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 1.060 ευρώ για δώδεκα (Μ2) ή 24 (Μ1) μήνες, αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής, ιατρική ασφάλεια, και ε΄τησιο εφάπαξ ποσό 700 Ευρώ για σπουδαστικά έξοδα.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 6 Απριλίου 2018.
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση για το πρόγραμμα υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο email: mopga@campusfrance.org
 
Σημειώνεται ότι η πληροφορία για το πρόγραμμα υποτροφιών προήλθε από πρόσκληση της Υπεύθυνης Εργου του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημεία (LUMOMAT), των Πανεπιστημίων Angers, LeMans και Nantes, με ειδίκευση: Molecular Materials for Organic Electronics and Photonics, κα Noémie Barbot, η οποία διατίθεται για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επί του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος στο email:  Noemie.Barbot@univ-angers.fr