ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (15.5.2018) ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΟΛΟ ΤΟ 2018)

Δείτε  εδώ  τα προγράμματα υποτροφιών της Γαλλίας, ακ. έτους 2018-2019, προς Ελληνίδες και Έλληνες για:
 
1. μεταπτυχιακές σπουδές Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος): αφορά σε υποψήφιους/-ες που
- είναι γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 (ή την 1η Ιανουαρίου 1994 για πτυχιούχος πενταετούς προγράμματος σπουδών πολυτεχνικών σχολών),
- ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10.
- έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2, ή Master 1 (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA) σε ένα ή περισσότερα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή από το Ίδρυμα επιλογής των υποψηφίων)
- έχουν γνώση της γαλλικής γλώσσας, ή της αγγλικής σε περίπτωση υποψηφιότητας σ’ ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον
 
Προσφέρονται δύο υποπρογράμματα:
α. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF): χορηγούνται για μεταπτυχιακά προγράμματα όλων των επιστημονικών πεδίων, με διάρκεια 10 μήνες (*), μηναία χορηγία 767€ (καθαρά) και συμπληρωματικές παροχές, όπως εφάπαξ επίδομα σπουδών ύψους 700€, απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια, δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, πρόσβαση σε φοιτητική εστία ή διαμονή σε ιδιωτική κατοικία της επιλογής των υποτρόφων με δικαίωμα αίτησης επιδόματος στέγασης, επιστροφή του ποσού υποχρεωτικής υπαγωγής σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ύψους μέχρι 264€)
β. Υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS): χορηγούνται για προγράμματα σπουδών ορισμένων κλάδων σε συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πολυτεχνεία και business school), και παρέχουν υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών, πρόσβαση σε φοιτητική εστία και αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (Ελλάδα- Γαλλία). Ανάλογα με το συνεργαζόμενο ίδρυμα καθορίζεται το είδος (απαλλαγή μερική ή ολική από τα τέλη φοίτησης ή μηνιαία χορηγία) και η διάρκεια της υποτροφίας
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 15 Μαϊου 2018
 
(*) εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι 2ετές και δεν προβλέπει εισαγωγή στο M2,  η υποτροφία θα καλύπτει μόνο το πρώτο έτος (M1) και ο/η υπότροφος οφείλει να βρει εξ ιδίων τρόπο για τη χρηματοδότηση του δευτέρου έτους (M2)
 
2. μεταδιδακτορική έρευνα (sejours scientifiques de haut niveau): αφορά σε υποψήφιους/-ες που
- είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο
- έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή/και πριν τις 30 Ιουνίου 2018
- εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με μια σύμβαση εργασίας ή έργου εν ισχύ
- διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής
Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος (2018), για 1 έως 4 μήνες, και αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας, με προτεραιότητα στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας MAZINNOV (πληροφορίες: mazinnov@ifa.gr) και στους τομείς: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Ενέργεια - Περιβάλλον, Γεωπονία - Αγροδιατροφή, Βιοτεχνολογίες, Υλικά,  Διάστημα και Αεροναυπηγική.
 
Η υποτροφία χορηγεί μηνιαίο επίδομα 1704 ευρώ,λοινωνική ασφάλιση, έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας μετ’ επιστροφής, έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς οι υποψηφιότητες εξετάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση για όλα τα παραπάνω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses@ifa.gr