ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ JENA (1.5.2018)

Σύμφωνα με την επιστολή της Prof. Dr. Regine Heller, το Ινστιτούτο Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, του Κέντρου Μοριακής Βιοϊατρικής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ιένα (Friedrich Schiller University), θα διεξάγει θερινή ακαδημία διάρκειας 4 εβδομάδων (13 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου 2018) στη Μοριακή Ιατρική.

Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα συνδυασμό διαλέξεων και εργαστηριακής πρακτικής/ασκήσεων υπό την εποπτεία έμπειρων ερευνητών και τη συνδρομή Υ.Δ. και μεταδιδακτόρων του Πανεπιστημίου της Ιένα, σε 4 θεματικές περιοχές (Molecular Biology, Signaling, Functional Analyses, Animal Models), αποτελούμενες από 7 ενότητες έκαστη, εκ των οποίων οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν και να εργαστούν πάνω σε μία -ανά εβδομάδα- από κάθε θεματική περιοχή.
Οσοι/όσες επιδείξουν άριστη επίδοση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους στο τέλος του προγράμματος, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για θέσεις Υ.Δ. στις ερευνητικές ομάδες που απαρτίζουν την Ακαδημία, ενώ όσοι/όσες διαθέτουν πτυχίο Ιατρικής θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Ιένα και εν συνεχεία σε πρόγραμμα εκπόνησης Δ.Δ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει α) να διαθέτουν δίπλωμα ή master's στις βιοεπιστήμες, τη βιοχημεία, την ιατρική ή σε σχετικά πεδία πριν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα, β) εμπειρία σε βασικές εργαστηριακές τεχνικές, γ) αποδεδειγμένα υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 
Δεν υπάρχουν τέλη φοίτησης ενώ οι δαπάνες διαμονής/μετακίνησης καλύπτονται μερικώς από υποτροφία μέσω της DAAD. Η διαμονή εξασφαλίζεται από τους διοργανωτές σε ξενώνες, σε δίκλινα δωμάτια με κοινόχρηστη κουζίνα στο κέντρο της Ιένα.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντύπως έως την 1η Μαϊου 2018, στη: Prof. Dr. Regine Heller, Institute of Molecular Cell Biology, Center for Molecular Biomedicine (CMB), Friedrich-Schiller-University of Jena, Hans-Knöll-Strasse 2, D-07745 Jena
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους:

- Prof. Dr. Regine Heller, στο email: regine.heller@med.uni-jena.de

- Prof. Dr. Christian Hübner, στο email: christian.huebner@med.uni-jena.de