ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ

Δείτε  εδώ  τους όρους και τις θεματικές του διαγωνισμού επιστημονικών μελετών για τα έτη 2019 και 2020, της Βασιλικής Ακαδημίας Υπερπόντιων Επιστημών του Βελγίου.
 
Ο διαγωνισμός αφορά επιστημονικές μελέτες πρωτότυπες και πρόσφατες (τουλάχιστον των τελευταίων 5 ετών από το έτος του διαγωνισμού) επιπέδου διδακτορικής διατριβής ή αντίστοιχο. Κάθε μελέτη (ανά θεματική) επιβραβεύεται με το ποσό των 2.500 Ευρώ.
 
Οι μελέτες υποβάλλονται κάθε χρόνο έως την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους, από το έτος ανακοίνωσης των θεματικών. Οι θεματικές τίθενται, επίσης κάθε χρόνο, από κάθε έκαστο τομέα της Ακαδημίας, κατά τη σύνοδό της του Φεβρουαρίου.
 
Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι θεματικές για τα έτη 2019 (υποβολή μελετών έως την 1η Μαρτίου 2019) και 2020 (υποβολή μελετών έως την 1η Μαρτίου 2020)
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας
Διεύθυνση: Royal Academy for Overseas Sciences, Ave. Louise 231, B-1050 Brussels, Belgium
Τηλ. +32 2 538 02 11
Email: contact@kaowarsom.be