ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε. (8.6.2018)

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με 3 υποτροφίες, ύψους 15.000 Ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), διάρκειας ενός έτους (2018-2019) στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε. και στους κλάδους:
-των Ναυτιλιακών Σπουδών (μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού)
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (μνήμη καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου)
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας (μνήμη Σταύρου Νταϊφά)
 
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους ελληνικού ΑΕΙ, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (7.5 κατ' ελάχιστο)

 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 8 Ιουνίου 2018 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στη διεύθυνση: Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 93 43 088 και στο email: helmepa@helmepa.gr