ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (20.6.2018)

Σύμφωνα με το 98834/Ζ1/15.6.2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας θα χορηγήσει πέντε (5) υποτροφίες για το καλοκαιρινό Τμήμα Σερβικής Γλώσσας του Κέντρου Σερβικής Γλώσσας της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2018

Δείτε εδώ το έντυπο της αίτησης στην Αγγλική και Σερβική γλώσσα.
 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20 Ιουνίου 2018 (σύμφωνα με την ανακοίνωση που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σερβικής Πρεσβείας)
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα, στο τηλέφωνο: 210 777 43 44 και 210 777 43 55 και στο email: embassy.athens@mfa.rs