ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (4.1.2019)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη ανάδειξης υποτρόφων, με  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2015-16, σε οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, ως εξής:
1ος διαγωνισμός (7/2/2019) 1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Βλάστη Κοζάνης  &  1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Νέα Πέλλα Αταλάντης
2ος διαγωνισμός (8.2.2019) 2 θέσεις, επιπλέον των τυχόν κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό, για  καταγόμενους/-ες (με σειρά προτίμησης) από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και τη Σιάτιστα
 

Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της πολύ καλής πορείας σπουδών των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 1000 Ευρώ (500 Ευρώ για εξ' αποστάσεως σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού). Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και τις 4 Ιανουαρίου 2019, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr