ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (31.10.18)

Σύμφωνα με το 170458 /Z1/12.10.2018  έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Υποτροφιών Αλλοδαπών Φοιτητών/-τριών της Ελβετίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και συγκεκριμένα για:
 
 
- Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (διάρκεια έως 3 χρόνια κατά μέγιστον)
 
- Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διάρκεια έως 12 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης)
 
- Έρευνα  (διάρκεια έως 12 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή μεταπήδησης σε υποτροφία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
 
- Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Καλές Τέχνες και τη Μουσική (διάρκεια που καλύπτει την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος, σύμφωνα με το σύνολο των ECTS)
 
 
Το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τυχόν επιπλέον καλύψεις δαπανών, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια / ομοσπονδιακά ινστιτούτα τεχνολογίας / πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών (συμπεριλαμβανομένων των Σχολών Καλών Τεχνών και Ωδείων αυτών) της Ελβετίας στα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν οι σπουδές/έρευνα, οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ποικίλουν ανά κατηγορία υποτροφίας.
 
Συμβουλευτείτε από  εδώ το συνοπτικό οδηγό του προγράμματος και τις παραπάνω επιμέρους προκηρύξεις πριν την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα τόσο για την παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας όσο και για την υποβολή του έως τις 31 Οκτωβρίου 2018.
 
Στοιχεία επικοινωνίας με την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα:
Ιασίου 2, 115 21 Αθήνα
Τηλ. 210 72 30 364
email: ath.vertretung@eda.admin.ch