Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Μετεγγραφών 2018-2019

Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2018-19
- Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
 
Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από 15.11.2018 (10:00 π.μ) έως 30.11.2018 .
Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.