Μετεγγραφές φοιτητών/τριών 2018-2019

Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα επιτυχόντων μετεγγραφής αδελφών
προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
 
Κύρωση συμπληρωματικού ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
 
Οι αιτούντες τη μετεγγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από 23.11.2018 (10:00 π.μ) έως 5.12.2018 . Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.