Μαλλά Αρετή

Αρμοδιότητα: ιστοσελίδα Τμήματος

Φωτογραφία: 
Ιδιότητα: 
Προσωπικό
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996770 (εσωτερικό 6)
Fax: 
2310 995112