ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Master, MPhil, PhD, MPhil/PhD) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (28.2.2019)

Το Ίδρυμα Ωνάση προκήρυξε το 42ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας, των φυσικών & γεωργικών επιστημών, της ιατρικής & των επιστημών υγείας.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους/όσες α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα Ή β) έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοιχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου με νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

 

Για τις συγκεκριμένες ειδικεύσεις ανά κλάδο σπουδών, τις προϋποθέσεις ηλικίας και ελάχιστου βαθμού πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και τις αντίστοιχες εξαιρέσεις αυτών παρακαλούμε συμβουλευτείτε την προκήρυξη στα σχετικά πεδία.

 

Η υποτροφία χορηγείται για 9-36 μήνες, ανάλογα με την επίσημη ελάχιστη διάρκεια σπουδών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και βάσει της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής σε αυτό, αρχής γενομένης από το 1/9/2019. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Η υποτροφία χορηγεί α) μηνιαίο ποσό το οποίο προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο και β) εφάπαξ ποσό, έναντι διδάκτρων ή εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Το ύψος/νόμισμα και των δύο εξαρτάται από τη χώρα υποδοχής (Ευρώπη, Η.Β., ΗΠΑ/Καναδάς, Άλλες χώρες). Επιτρέπεται η παράλληλη λήψη άλλης υποτροφίας για κάλυψη κόστους σπουδών και διαβίωσης ή η αποδοχή έμμισθης θέσης, ωστόσο το τελικό ποσό της υποτροφίας ενδέχεται να μειωθεί

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019, κατ' αρχήν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στη συνέχεια με συστημένη ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με αναγραφή του κωδικού επιβεβαίωσης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στην ενδεδειγμένη διεύθυνση αποστολής αυτών. Η οριστική αποδοχή από το Πανεπιστήμιο αποδοχής/Υπεύθυνη Δήλωση κόστους σπουδών μπορεί να αποσταλεί έως τις 31 Μαϊου 2019.
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fph@onassis.gr
 

Στην  ιστοσελίδα  του Ιδρύματος μπορούν να αναζητηθούν:

- η ηλεκτρονική αίτηση

- Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

-  Έντυπο συστατικής επιστολής στην Ελληνική γλώσσα

-  Έντυπο συστατικής επιστολής στην Αγγλική γλώσσα

- Υπεύθυνη Δήλωση κόστους σπουδών

-   Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Ελληνική γλώσσα)

-  Υπόδειγμα βεβαίωσης σειράς κατάταξης αποφοίτησης υποψήφιου (στην Αγγλική γλώσσα)

-  Κανονισμός Υποτροφιών