ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ-JULES DASSIN ΓΙΑ Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ/ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ/ΙΣΤΟΡΙΑ (7.6.2019)

Το ίδρυμα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ προκήρυξε, για το ακ. έτος 2019-2020, τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας στους τομείς α) Κλασσική Φιλολογία και Ιστορία της Αρχαιότητας και β) Βυζαντινή Φιλολογία και Ιστορία.
 
Η υποτροφία απευθύνεται σε Ελληνίδες/Έλληνες, ηλικίας έως 30 ετών, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8 και μεταπτυχιακού διπλώματος Άριστα.
 
Η υποτροφία, ύψους 600 Ευρώ/μήνα, καταβάλλεται για 2 χρόνια, σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 1η Οκτωβρίου 2019 (με προσκόμιση βεβαίωσης οριστικής εγγραφής).
 
Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 7 Ιουνίου 2019, αποκλειστικά ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή), στη διεύθυνση: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11, Αθήνα 105 55
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα, τηλ. 210 3315 601
 
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος