ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2019)

Σύμφωνα με την επιστολή 373/20.2.2019 της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα, γνωστοποιείται ότι παρέχεται η δυνατότητα για
 
Α. πρόσκληση καθηγητών, εμπειρογνωμόνων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού της Ελλάδας από Πανεπιστημιακό ή Μορφωτικό φορέα της Ιταλίας, με κατ' αποκοπή επιδότηση ημερήσιας αποζημίωσης για κόστος διαμονής έως 8 ημερών (μέγιστο σύνολο 906 Ευρώ). Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην επιστολή, θα πρέπει να παραλαμβάνεται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών τουλάχιστον 40 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του/της προσκεκλημένου/-ης στην Ιταλία.
 
Οι αιτήσεις, με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: segreteria.iicatene@esteri.it
 
 
Β. μετάβαση καθηγητών, εμπειρογνωμόνων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού της Ιταλίας στην Ελλάδα, 
1. στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Προγράμματος για την Πολιτιστική και Μορφωτική Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για το διάστημα 2017-19, με πλήρη κάλυψη των ταξιδιωτικών δαπανών και μόνο, μέσω αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/-ης, μόνιμου δημόσιου εκπαιδευτικού της Ιταλίας, στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίων & Έρευνας της Ιταλίας (MUIR)
2. στο πλαίσιο επίσημης πρόσκλησης από Πανεπιστημιακό ή Μορφωτικό φορέα της Ελλάδας - και μόνο στην περίπτωση εξάντλησης των διαθεσιμοτήτων στο πλαίσιο του παραπάνω εκτελεστικού προγράμματος- με μερική αποζημίωση (80%) των εξόδων ταξιδίου.
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, καθώς και για τα αναφερόμενα στην επιστολή έντυπα/χρονοδιαγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επικοινωνούν με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: segreteria.iicatene@esteri.it
 
Δείτε εδώ την επιστολή και στην ιταλική γλώσσα