ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το έγγραφο 25940/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, το κρατικό ίδρυμα υποτροφιών TEMPUS της Ουγγαρίας ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών, ακ. έτους 2019-2020 για:
 
- σπουδές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής) σε οποιοδήποτε κρατικό ή εκκλησιαστικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ουγγαρίας. Οι σπουδές πραγματοποιούνται στην Ουγγρική γλώσσα, εκτός των σπουδών στις τέχνες, όπου υπάρχουν προγράμματα διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα. Οι υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ετήσιο πρόγραμμα εκμάθησης της ουγγρικής (με υποτροφία) και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους ένα έτος αργότερα. Η υποτροφία χορηγείται για 36/24/36 μήνες και προβλέπει μηνιαίο επίδομα ανάλογο του επιπέδου σπουδών, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει πλήρως το κόστος διαβίωσης.
Οι υποψήφιοι/-ες από Ελλάδα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο ανεξαρτήτως πλαισίου διακρατικής συμφωνίας και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους/-ες από χώρες εντός πλαισίου διακρατικών συμφωνιών.
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την προκήρυξη, έως τις 28 Μαρτίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος, και εφόσον ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.
 
- έρευνα μικρής (3-29 ημερών) ή μεγαλύτερης (1-10 μηνών) διάρκειας, για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και Δ.Δ. Η υποτροφία προβλέπει μηνιαίο επίδομα ανάλογα του επιπέδου διπλώματος και μηναίο επίδομα διαμονής
Οι υποψήφιοι/-ες από Ελλάδα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης είτε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας (πληροφορίες ΥΠΠΕΘ, Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, τηλ. 210 344 2404, κα Σακελλίου) είτε ανεξαρτήτως πλαισίου διακρατικής συμφωνίας. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψήφιους/-ες εντός πλαισίου διακρατικών συμφωνιών. Οι υποτροφίες έρευνας μεγαλύτερης διάρκειας ΔΕΝ είναι διαθέσιμες για διδάκτορες που υποβάλλουν αίτηση εκτός πλαισίου διακρατικής συμφωνίας.  Για αυτή την περίπτωση προτείνεται το πρόγραμμα υποτροφιών μερικούς φοίτησης (βλέπε παρακάτω)
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την προκήρυξη, έως τις 28 Μαρτίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος, και εφόσον ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.
 
- σπουδές μερικούς φοίτησης (διαθέσιμο ως εναλλακτική και για μεταδιδακτορική έρευνα μεγαλύτερης διάρκειας σε διδάκτορες εκτός πλαισίου διακρατικής συμφωνίας), διάρκεας 3-10 μηνών (για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές) ή 1-10 μηνών (για Υ.Δ. και μεταδιδάκτορες εκτός πλαισίου διακρατικής συμφωνίας), στην Ουγγρική γλώσσα, εκτός των σπουδών στις τέχνες, όπου υπάρχουν προγράμματα διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα. Οι προπτυχιακοί-ές και μεταπτυχιακοί/-ές υποψήφιοι/-ες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι εγγεγραμμένοι-ες σε πρόγραμμα σπουδών στην Ουγγρική γλώσσα και λογοτεχνία και δευτερευόντως σε προγράμματα σπουδών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Νομικής.
Η υποτροφία προβλέπει μηνιαίο επίδομα ανάλογο του επιπέδου σπουδών, το οποίο ωστόσο δεν καλύπτει πλήρως το κόστος διαβίωσης.
Οι υποψήφιοι/-ες από Ελλάδα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο ανεξαρτήτως πλαισίου διακρατικής συμφωνίας και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δίδεται προτεραιότητα σε υποψήφιους/-ες από χώρες εντός πλαισίου διακρατικών συμφωνιών.
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την προκήρυξη, έως τις 28 Μαρτίου (11 μ.μ.), σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος, και εφόσον ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.
 
- θερινό πρόγραμμα ουγγρικής γλώσσας και πολιτισμού, όλων των επιπέδων, διάρκειας 2 ή 4 εβδομάδων, κατά τους μήνες Ιούλιο ή/ακ Αύγουστο, σε πανεπιστήμια της Ουγγαρίας, σύμφωνα με τον πίνακα (3 επιλογές με σειρά προτίμησης).
Η υποτροφία καλύπτει τα τέλη φοίτησης και τις δαπάνες διαμονής και διατροφής.
Οι υποψήφιοι/-ες από Ελλάδα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης είτε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας (πληροφορίες ΥΠΠΕΘ, Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, τηλ. 210 344 2404, κα Σακελλίου) είτε ανεξαρτήτως πλαισίου διακρατικής συμφωνίας. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψήφιους/-ες εντός πλαισίου διακρατικών συμφωνιών.
Σύμφωνα με νεώτερη πληροφόρηση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου 2019 (11 μ.μ.). Η υποβολή της αίτησης/δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα εδώ, ειδικά για τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες, οι οποίοι/-ες θα υποβάλουν αίτηση εκτός πλαισίου διακρατικής συμφωνίας.
Πληροφορίες: Ms. Anna HERNÁDI, Deputy Head, Higher Education Department, Tempus Public Foundation, Email: anna.hernadi@tpf.hu
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Για όλες τις παραπάνω υποτροφίες δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας
2. Για όσες υποτροφίες αναφέρεται ότι προσφέρονται και στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας με την Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να επικοινωνούν για διευκρινίσεις α) με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (πληροφορίες: κα Χρ. Σακελλίου, τηλ. 210 344 2404), καθώς κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης (26.2.2018), η συγκεκριμένη χώρα (Ουγγαρία) δεν αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΕΘ (25634/Ζ1/19.2.2018) β) με την υπεύθυνη διακρατικών συμφωνιών του TEMPUS για την Ελλάδα, κα Sofia Sanyi, στο email: zsofia.csanyi@tpf.hu και στο τηλέφωνο: + 3 61 237 13 00 (εσωτερικό 140).
3. Οι υποτροφίες στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας προβλέπουν επιπλέον διαδικασίες (αίτηση, δικαιολογητικά), οι οποίες διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω ΥΠΠΕΘ. Βλέπε εδώ τη σχετική ανακοίνωσή μας
4. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με όλα τα παραπάνω προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να επικοινωνούν με το Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών της Ουγγαρίας (TEMPUS) στη διεύθυνση: stipendiumhungaricum@tpf.hu