ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Σύμφωνα με το έγγραφο 25908/Ζ1/19.2.2019 του ΥΠΠΕΘ, το Συμβούλιο Υποτροφιών της Κίνας (CSC) ανακοίνωσε τα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ακ. έτους 2019-20, για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα, με τις εξής κυριότερες δυνατότητες
 
1. Διακρατικό Πρόγραμμα (Bilateral Program)
 
Το πρόγραμμα υποστηρίζει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Δ.Δ.). Προκηρύσσεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τον αρμόδιο κρατικό ελληνικό φορέα (ΥΠΠΕΘ), ο οποίος καθορίζει τόσο τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών όσο και την προθεσμία και τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης σε αυτόν.
Έως και τις 26/2/2019 το ΥΠΠΕΘ δεν έχει ανακοινώσει ο,τιδήποτε σχετικό.
 
Επισημαίνεται ότι

- Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος στον αρμόδιο κρατικό ελληνικό φορέα (ΥΠΠΕΘ), το 2ο αφορά σε αίτηση προς και εξασφάλιση επιστολής προκαταρκτικής αποδοχής (pre-admission letter) από ένα από τα Κινεζικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών, το 3ο αφορά σε υποβολή on-line αίτησης στην πλατφόρμα του Συμβουλίου Υποτροφιών της Κίνας (CSC), η οποία προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και γνωστοποίηση του Agency Number (κωδικός φορέα αποστολής, δηλαδή του ΥΠΠΕΘ) και το 4ο στην κατάθεση/συστημένη ταχυδρομική αποστολή της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ελληνικό κρατικό φορέα (ΥΠΠΕΘ) πριν την προθεσμία, η οποία ορίζεται από το ΥΠΠΕΘ σε χρόνο προγενέστερο της καταληκτικής προθεσμίας του Κινεζικού Συμβουλίου Υποτροφιών. Ενδεικτική ημερομηνία, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠΠΕΘ: 1η Απριλίου 2019  

- Οι προπτυχιακές σπουδές παρέχονται μόνο στην κινεζική γλώσσα, ενώ στις μεταπτυχιακές σπουδές προσφέρονται και αγγλόφωνα προγράμματα. Για τα προγράμματα σπουδών στην κινεζική γλώσσα προσφέρεται ένας έτος γλωσσικής προετοιμασίας, το οποίο καλύπτεται από την υποτροφία.
Βρείτε εδώ τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς  και την απαιτούμενη Foreigner Physical Examination Form
  
- Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (τηλ 210 344 34 04 κα Σακελλίου) ή/και με τον/την υπεύθυνο/-η του προγράμματος για υποψηφίους/-ες από Ευρωπαϊκές χώρες, στο τηλέφωνο: +86 10 66093953 και στο email: ouzhou@csc.edu.cn
- Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα (αγγλική έκδοση) υπάρχει αναρτημένη παρελθούσα έντυπη αίτηση (Application form for Chinese Government Scholarship), η οποία, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΠΕΘ (όπως παραπάνω) τυχόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκδήλωση ενδιαφέροντος (στάδιο 1ο) και εφόσον προκύψει σχετική ανακοίνωση από το ΥΠΠΕΘ.
 
2. Πρόγραμμα υποτροφιών Κινεζικών Πανεπιστημίων (Chinese University Program)
 
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για μεταπτυχιακές σπουδές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Δ.Δ., στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αρχικά μέσω των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και στη συνέχεια στην πλατφόρμα του CSC, ενώ τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο πανεπιστήμιο αποδοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μεταξύ Ιανουαρίου και αρχών Απριλίου, κατ' έτος. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατ' έτος και πανεπιστήμιο, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το συμβεβλημένο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το CSC στα τηλ/email: +86 10 66093970/ zizhu1@csc.edu.cn και +86 10 6693978/ zizhu2@csc.edu.cn

 
3. Πρόγραμμα υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ (EU Program)
 
Αφορά σε πλήρεις υποτροφίες (δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα, διαμονή σε φοιτητικές εστίες, ιατρική ασφάλεια) για α) προπτυχιακές σπουδές στην κινεζική γλώσσα, β) μεταπτυχιακές σπουδές, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα και γ) έρευνα. Η υποτροφία καλύπτει το έτος γλωσσικής προπαρασκευής όπου δει.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε στάδια εκ των οποίων το 1ο αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος προς  Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ, από το οποίο ανακοινώνεται τόσο ο αριθμός των χορηγούμενων υποτροφιών όσο και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου)
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού της Διπλωματικής Αποστολής της Κίνας στην ΕΕ με τον/την Zhang Meng, στο τηλ.: +32 2 7729572 ext.8318 και στο email: zhangmeng@moe.edu.cn
 
_______________
Δείτε εδώ τις γενικές πληροφορίες σχετικά με: όρια ηλικίας ανά επίπεδο σπουδών, χορηγήσεις, συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.