ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2019 (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Δείτε  εδώ  την προκήρυξη και τους όρους υποβολής πρότασης (nomination) σχετικά με την απονομή, σε ξένο υπήκοο, του Βραβείου της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών για εξαιρετική επιστημονική εργασία που αφορά στη Σλοβακία.
 
Για το 2019 το βραβείο θα απονεμηθεί στον κλάδο των Φυσικών Επιστημών (Natural Sciences).
 
Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως τις 31 Μαρτίου 2019,
- ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: bezakova@up.upsav.sk
και
- εντύπως, στη διεύθυνση: Ing. Tatiana Bezakova, Urad SAV, Stefanikova 49, 814 38 Bratislava, SLOVAK REPUBLIC
 
Σύμφωνα με το μήνυμα με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε από το ΥΠΠΕΘ ( Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Γ΄-Τεκμηρίωσης & Διασφάλισης Ποιότητας, Πληροφορίες: Ελισάβετ Ευθυμίου, Προϊσταμένη, Τηλ.: 210 3443386) το εν λόγω βραβείο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες, σε περίπτωση ελληνικής υποψηφιότητας, να ενημερωθεί η Ελληνική Πρεσβεία Μπρατισλάβας.