ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "GO STYRIA" ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GRAZ, ΑΥΣΤΡΙΑ) - 3.5.2019

Δείτε  εδώ  το πρόγραμμα υποτροφιών της επαρχίας Styria της Αυστρίας, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Graz, για την υποστήριξη της κινητικότητας μεταπυχιακών φοιτητών/-τριών και ερευνητών/-τριών κατόχων Δ.Δ., ακ. έτους 2019-20

Η υποτροφία χορηγείται για 4 μήνες κατ' ανώτατο όριο, ενώ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφίας για μικρότερο χρονικό διάστημα (1 έως 3 μήνες).
 
Η υποτροφία αφορά
α) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, είτε εγγεγραμμένους/-ες σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είτε Υ.Δ. εν ενεργεία, σε πανεπιστήμια χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), με μηνιαία χορηγία 600 ευρώ και απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
β) αριστούχους κατόχους διδακτορικής διατριβής όχι παλαιότερης του 1 έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι οποίοι/-ες ανήκουν επί του παρόντος στο ακαδημαϊκό προσωπικό πανεπιστημίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), με μηνιαία χορηγία 900 ευρώ.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 3 Μαϊου 2019 (1 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης) με email στις διευθύνσεις (κατά περίπτωση):
- christa.grassauer@uni-graz.at (μεταπτυχιακοί/-ές και Υ.Δ.)
-mediha.ohranovic@uni-graz.at (υποψήφιοι/-ες μεταδιδάκτορες)
Σε αυτές τις διευθύνσεις πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι-ες, επίσης κατά περίπτωση, για την παροχή κωδικού για την ηλεκτρονική αίτηση και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών.
 
Επειδή και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης να υπάρχει πρόσκληση από ακαδημαϊκό/-ή επόπτη/-τρια του Πανεπιστημίου Graz, συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των προγραμμάτων σπουδών και των Σχολών/Τμημάτων του Πανεπιστημίου