ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (15.5.2019)

Δείτε  εδώ  το πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλίας, ακ. έτους 2019-2020, προς Ελληνίδες και Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μ2 (ή Μ1, μόνο στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος).
 
Το πρόγραμμα αφορά σε υποψήφιους/-ες που
- είναι γεννημένοι/-ες μετά την 1η Ιανουαρίου 1996 (ή την 1η Ιανουαρίου 1995 για πτυχιούχους/-ες πενταετούς προγράμματος σπουδών),
- ολοκληρώνουν τώρα ή έχουν ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη, ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10.
- έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2, ή Master 1 (εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών MBA) σε ένα ή περισσότερα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή από το Ίδρυμα επιλογής των υποψηφίων)
- έχουν γνώση της γαλλικής γλώσσας, ή της αγγλικής σε περίπτωση υποψηφιότητας σ’ ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον
 

Προσφέρονται δύο υπο-προγράμματα:

α. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF): χορηγούνται για μεταπτυχιακά προγράμματα όλων των επιστημονικών πεδίων (εξαιρουμένων των MBA), με διάρκεια 10 μήνες (*), μηναία χορηγία 700€ (καθαρά) και συμπληρωματικές παροχές, όπως: απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια, δωρεάν κοινωνική ασφάλιση, πρόσβαση σε φοιτητική εστία CROUS ή διαμονή σε ιδιωτική κατοικία της επιλογής των υποτρόφων με δικαίωμα αίτησης επιδόματος στέγασης και επιστροφή του ποσού υποχρεωτικής υπαγωγής σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ύψους μέχρι 264€)

β. Υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS): χορηγούνται για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μ2, σε ορισμένους κλάδους (μηχανικής, οικονομικών επιστημών, πληροφορικής) συνεργαζόμενων γαλλικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Παρέχεται: κάλυψη του επικουρικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών, πρόσβαση σε φοιτητική εστία CROUS και αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής (Ελλάδα- Γαλλία). Ανάλογα με το συνεργαζόμενο ίδρυμα καθορίζεται επιπλέον το είδος της χορηγίας (μερική απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ή εφάπαξ ετήσιο ποσό).
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 15 Μαϊου 2019
Και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει αρχικά να απευθυνθούν στο γαλλικό πανεπιστήμιο είτε της επιλογής τους (περίπτωση α) είτε στο συγκεκριμένο Ίδρυμα-εταίρο του προγράμματος (περίπτωση β) και να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής είτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (περίπτωση α, επιτρέπεται πλέον του ενός) είτε σε έως 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εκ των Ιδρυμάτων-εταίρων (περίπτωση β). Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση για όλα τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses@ifa.gr
 

(*) εάν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι 2ετές και δεν προβλέπει εισαγωγή στο M2,  η υποτροφία θα καλύπτει μόνο το πρώτο έτος (M1) και ο/η υπότροφος οφείλει να βρει εξ ιδίων τρόπο για τη χρηματοδότηση του δευτέρου έτους (M2)