ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΠΕΘ, το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής (Cyprus Institute of Neurology and Genetics) προσφέρει έως 2 υποτροφίες ύψους 2000 € εκάστη, υπέρ διδάκτρων, σε Ελληνίδα/Έλληνα, για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Μοριακής Ιατρικής σε: Μοριακή Ιατρική, Ιατρική Γενετική, Νευροεπιστήμες, Βιοϊατρική Έρευνα
Ανάλογα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Σχολής δύνανται να προσφερθούν επίσης: υποτροφίες αριστείας πλήρους ή μερικούς απαλλαγής διδάκτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Δ.Δ.) και διάφοροι τύποι υποτροφιών ειδικά για υποψήφιους/-ες διδάκτορες από το 2ο έτος και μετά (κάλυψης αναλωσίμων ή/και χορήγησης μηνιαίου επιδόματος)
Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής

  • προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα
  • ακολουθούν το σύστημα ECTS και συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus

 
Η Σχολή επίσης προσφέρει, με δυνατότητα υποτροφίας, προπαρασκευαστικό θερινό σεμινάριο, διάρκειας 3 εβδομάδων (τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου), με τίτλο "Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Επιστήμη", το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους οποιουδήποτε κλάδου που επιθυμούν να γνωρίσουν το συγκεκριμένο πεδίο ανεξαρτήτως αν θα συνεχίσουν σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.
 
Για το είδος των υποτροφιών, το ύψος των διδάκτρων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών, τις προϋποθέσεις/δικαιολογητικά ως προς την υποβολή της αίτησης και στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω διευκρινίσεις, δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Σχολής (prospectus) εδώ