ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 (30.4.2019)

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια για το πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου, ακαδημαϊκού έτους 2019-20, που αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, στο εξωτερικό, σε αγγλόφωνα προγράμματα των χωρών: ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Νορβηγία, Ολλανδία
 
Οι υποτροφίες χορηγούνται για 2 έτη, αρχής γενομένης από 1 Οκτωβρίου 2019 (ή από την ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών), στους εξής τομείς
- Μηχανική & Ενέργεια (ΤΜΕ): 4 θέσεις
- Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης (ΤΟΔ): 4 θέσεις
- Θετικές Επιστήμες (ΤΘΕ): 2 θέσεις
 
Η υποτροφία συνίσταται στην καταβολή α) ποσού έως 20000 Ευρώ/έτος για τα δίδακτρα και β) μηναίου επιδόματος διαβίωσης ύψους 1000 Ευρώ. Επισημαίνεται ότι α) για δίδακτρα που υπερβαίνουν το ποσό της υποτροφίας, οι υπότροφοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν πως θα τα καλύψουν, β) το μηναίο επίδομα διαβίωσης καταβάλλεται μόνο κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερους των 9, γ) η διοίκηση του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής της υποτροφίας σε μερική και δ) οι υπότροφοι, μετά το πέρας των σπουδών τους, έχουν την υποχρέωση να εργαστούν για έως 3 έτη στον Ομιλο, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ
 
Αίτηση δύνανται να υποβάλλουν και όσοι/όσες έχουν ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2019
- είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr
- είτε εντύπως, στη διεύθυνση:
Ελληνικά Πετρέλαια,
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι,
Υπόψη Δ/νσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Με την ένδειξη Πρόγραμμα Υποτροφιών 2019/20
Με τον κωδικού του Τομέα για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση.
 
Η επιστολή αποδοχής από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού μπορεί να υποβληθεί έως και πριν τις 17 Ιουνίου 2019. Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την υποβολή και της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και με τα τηλέφωνα: 210 - 6302910, 6302791