ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (20.6.2019)

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και  Γ΄κύκλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων
 
- Αδελφών Ζωσιμά: για πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», καταγωγή από την Ήπειρο και ηλικία έως 36 ετών. Διατίθενται 2 θέσεις με ύψος μηνιαίας χορηγίας 300 Ευρώ
- Ζωής Σούτσου: για πτυχιούχους/-ες Θετικών Επιστημών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα της Αθήνας (ΕΜΠ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ΕΚΠΑ-Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», και ηλικία έως 36 ετών. Διατίθενται 4 θέσεις με ύψος μηνιαίας χορηγίας 400 Ευρώ.
 
Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της πολύ καλής πορείας σπουδών των υποτρόφων. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 14 Μαρτίου έως 20 Ιουνίου 2019 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: foitmer@minedu.gov.gr