ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ Η.Β. ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Marie Skłodowska-Curie (12.4.2019)

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σε ένα από τα 83 ερευνητικά προγράμματα στους τομείς των Βιοεπιστημών για την Υγεία, της Ενέργειας και της Κοινωνικής Πολιτικής, σε ένα από τα 15 πανεπιστήμια του consortium πανεπιστημίων Αγγλίας/Ουαλίας/Βορείου Ιρλανδίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα διδακτορικών υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie.
 
Υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι νέεοι/-ες ερευνητές/-τριες, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, και οι οποίοι/-ες έχουν πτυχίο ή/και ΜΔΕ σχετικό με το ερευνητικό πεδίο εκάστου προγράμματος, αλλά δεν είναι κάτοχοι ακόμη Δ.Δ..
 
Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της αίτησης, να μελετήσουν διεξοδικά
- την περιγραφή εκάστου προγράμματος (δύνανται να υποβάλουν αίτηση για έως 3)
- την περιγραφή καθηκόντων/προσόντων
- τις συχνές ερωτήσεις
- τον οδηγό συμπλήρωσης της αίτησης
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 12 Απριλίου 2019 (23.59 BST)
 
Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να απευθύνονται στο email: dta3@unialliance.ac.uk