ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ε.Ε. (10.6.2019)

Δείτε εδώ την προκήρυξη της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με 3 υποτροφίες, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master's), το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ε.Ε. και στους κλάδους:
-των Ναυτιλιακών Σπουδών (μνήμη Γιώργου Π. Λιβανού)
-των Περιβαλλοντικών Επιστημών (μνήμη καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου)
-της Ναυπηγικής/Θαλάσσιας Μηχανικής & Τεχνολογίας (μνήμη Σταύρου Νταϊφά)
 
Οι υποτροφίες απευθύνονται σε πτυχιούχους/-ες* ελληνικού ΑΕΙ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, ηλικίας έως 27 ετών, με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (7.5 κατ' ελάχιστο)
 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 10 Ιουνίου 2019 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), στη διεύθυνση: Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη, 17121, με την ένδειξη της συγκεκριμένης υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 93 43 088 και στο email: helmepa@helmepa.gr
 
* Να αποδεικνύεται με νόμιμο έγγραφο έστω κι αν δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο