ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (12.8.2019)

Το ΥΠΠΕΘ προκήρυξε τα προγράμματα υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ και  Γ΄κύκλου, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, από τα έσοδα τους κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που αφορούν σε πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, κατά προτίμηση Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, με καταγωγή από την Πελοπόννησο και ηλικία έως 36 ετών, ως εξής:

 - εσωτερικού: διατίθενται 5 θέσεις με ύψος μηνιαίας χορηγίας 350 Ευρώ

- εξωτερικού: διατίθενται 5 θέσεις με ύψος μηνιαίας χορηγίας 700 Ευρώ (350 για προγράμματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστημίων του εξωτερικού)
 
Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της πολύ καλής πορείας σπουδών των υποτρόφων. Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Απριλίου έως 12 Αυγούστου 2019 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: foitmer@minedu.gov.gr