ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Δ.Δ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EOTVOS LORAND (Ιούνιος 2019)

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση του Ιδρυματικού Προγράμματος Αριστείας Diagnostics & Therapy του Πανεπιστημίου Eotvos Lorand της Ουγγαρίας, που χρηματοδοτείται από την Ουγγρική κυβέρνηση και ίδιους πόρους.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, με υπηκοότητα χώρας εκ των 27 της ΕΕ, και υπόβαθρο στις επιστήμες της: Χημείας, Νευροβιολογίας, Μοριακής και Φυτικής Γενετικής, Επιστημών Συμπεριφοράς, Πληροφορικής.
 
Προσφέρονται περίπου 10 θέσεις υποτροφίας με σύμβαση μέλους (fellowship), διάρκειας 4 ετών, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο 2019.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες θεματικές που αναφέρονται στην ανακοίνωση, με τα απαιτούμενα συνοδευτικά, στον Καθηγητή Ádám Miklósi, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ιδρυματικού Προγράμματος Αριστείας Diagnostics and Therapy και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Βιολογίας του Πανεπιστημίου Eotvos Lorand (Βουδαπέστη), στη διεύθυνση: director@ttk.elte.hu
 
Οι επικρατέστεροι/-ες υποψήφιοι/-ες θα κληθούν για συνέντευξη. Το ακριβές θέμα της Δ.Δ./έρευνας που θα εκπονηθεί θα συζητηθεί μόνον κατόπιν της επιλογής.
 
Η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις και σε κάθε περίπτωση έως τέλος Ιουνίου το αργότερο.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση