ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧNΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (30.5.2019)

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποτροφίες σε αλλοδαπούς (Έλληνες και Ελληνίδες) για:

  
1. μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ (master) και Β΄ κύκλου (PhD). Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 (master) ή 30 (Phd) ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2 [εκτός και αν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα, όπου απαιτείται το αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας]
 
2. φοίτηση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Τέχνες, τη Μουσική και το Χορό (AFAM). Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2 [εκτός και αν πρόκειται για αγγλόφωνο πρόγραμμα, όπου απαιτείται το αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας]
 
3. έρευνα υπό εποπτεία (progetti in co-tutela) σε ιταλικά ιδρύματα ερευνών, όπως το Ιταλικό Ίδρυμα Ερευνών (CNR), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ISS), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (INFN), το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής (INAF), το Ιταλικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας (ISPRA), υπό την εποπτεία των ιταλικών κρατικών πανεπιστημίων ή μουσείων και αρχείων. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 40 ετών και προϋποθέτει αποδεδειγμένη γλωσσομάθεια της ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 
4. μαθήματα ιταλικής γλώσσας. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών και με ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Α2

 
Οι υποτροφίες 1,2 και 3 χορηγούνται για διάστημα από 6 έως 9 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάσει επίδοσης. Η υποτροφία 4 χορηγείται για διάστημα 3 μηνών. Το διάστημα εντός του οποίου πρέπει να πραγματοποιηθούν οι σπουδές/έρευνα είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31 Οκτωβρίου 2020 (1ης Νοεμβρίου 2019 και 31ης Οκτωβρίου 2020, για τις ανανεώσεις). Εξαίρεση των υποτρόφων (υποτροφίες 1 και 2) από τυχόν τέλης εγγραφής/φοίτησης εξαρτάται από την πολιτική εκάστου πανεπιστημίου. Οι υπότροφοι/-ες των μαθημάτων ιταλικής γλώσσας (υποτροφία 4) ΔΕΝ εξαιρούνται των τελών εγγραφής.

 
Η υποτροφία δεν χορηγείται για σπουδές/έρευνα σε ξένα ινστιτούτα που εδρεύουν στην Ιταλία, σε ιδιωτικά ινστιτούτα/ερευνητικά κέντρα/εργαστήρια που δεν αναγνωρίζονται από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (MIUR)

 
Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας για όλες τις παραπάνω υποτροφίες είναι 900 Ευρώ και καταβάλλεται ανά τρίμηνο στον/στην ίδιο/-α τον/την υπότροφο μέσω ιταλικού τραπεζικού λογαριασμού, αρχής γενομένης στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με προεγγραφή εδώ έως τις 30 Μαϊου 2019 (2 μ.μ. CET)