8ο Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινού Σχολείου

Σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 8ου Διεθνούς Μεταπτυχιακού Θερινού Σχολείου με τίτλο ‘Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα’ (‘Cultures, Migrations, Borders’) στις Κοινωνικές Επιστήμες που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Institute of Migration and Ethnic Studiesτου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, στο Πλωμάρι της Λέσβου, από τις 2 έως τις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 25 ΜΑΪΟΥ 2019 εδώ. Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο των συνόρων και της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους αφενός μια διεπιστημονική θεωρητική κατάρτιση από εξειδικευμένους Έλληνες και ξένους πανεπιστημιακούς με σημαντική συμβολή στη μελέτη της μετανάστευσης και των συνόρων και αφετέρου μια σειρά εκπαιδευτικών επιτόπιων δράσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν να συζητήσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν ένα δίκτυο σχέσεων και ενημέρωσης. Το νησί της Λέσβου, ως σημαντική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και γεωγραφικό επίκεντρο της Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, συνιστά έναν ιδανικό τόπο για τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου. Οι τρέχουσες ιστορικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από ραγδαίους και βίαιους μετασχηματισμούς σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εντάσσει στις εργασίες του πολιτικές, ηθικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές συζητήσεις που επιβάλει αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο. Τα μαθήματα και οι δράσεις του Θερινού Σχολείου διεξάγονται στα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2019 Facebook: https://www.facebook.com/migbord/ Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στο: migbord2019@aegean.gr Παρακαλούμε προωθήστε την πληροφορία σε όσους/ες φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες και ερευνητές/τριες κρίνετε σκόπιμο. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Η οργανωτική ομάδα του Θερινού Σχολείου
https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2019/Application-Formhttps://summer-schools.aegean.gr/MigBord2019/Application-Form