Προκήρυξη Ειδικών Εξετάσεων για την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, ακ. έτους 2019-20

Δείτε  εδώ  την απόφαση της Συγκλήτου, με συνημμένη την προκήρυξη, σχετικά με πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις Ειδικές Εξετάσεις για την Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών, του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, ακ. έτους 2019-20.
 
Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 10 έως 18 Ιουνίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας.