ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Αιγυπτιακού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εισαγωγής ξένων φοιτητών/-τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Αιγύπτου.
 
Δείτε εδώ τον οδηγό προς ξένους φοιτητές/-τριες, στον οποίο περιλαμβάνονται τα γενικά και τα επιμέρους κριτήρια για εισαγωγή ανά επιστημονικό πεδίο