Προκήρυξη ΠΜΣ του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Συνεχίζεται έως τις 13/9 η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ " του ΑΠΘ. Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της βιο-οικονομίας, των τεχνολογιών διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς σύγχρονης οικονομίας, με αξιοποίηση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων για βιομηχανικούς σκοπούς. Επιπλέον, το ΠΜΣ παρέχει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον και δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης σε επιστήμονες και στελέχη υψηλού επιπέδου, με γνώμονα την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα έντυπα, τις δράσεις και το περιεχόμενο του ΠΜΣ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://mscnaturalresources.for.auth.gr