ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (IAS-PRINCETON)

Δείτε  εδώ  την ανακοίνωση του Ιρύματος Σταύρος Νιάρχος που αφορά σε μία υποτροφία προς Έλληνα/Ελληνίδα νέο/νέα επιστήμονα  για πραγματοποίηση έρευνας σε μία από τις κάτωθι Σχολές του Ινστιτούτου:
 
- Ιστορικών Μελετών, με προθεσμία υποβολής αίτησης τη 15η Οκτωβρίου 2019
- Μαθηματικών, με προθεσμία υποβολής αίτησης την 1η Δεκεμβρίου 2019
- Φυσικών Επιστημών, με προθεσμία υποβολής αίτησης τη 15η Νοεμβρίου 2019
- Κοινωνικών Επιστημών, με προθεσμία υποβολής αίτησης την 1η Νοεμβρίου 2019
 
Συνίσταται από το Ινστιτούτο, οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως πριν την προθεσμία, καθώς στην περίπτωση που απαιτούνται συστατικές επιστολές, αυτές θα πρέπει να παραληφθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον καθηγητή της Σχολής Ιστορικών Μελετών, Άγγελο Χανιώτη, στο email: achaniotis@ias.edu