ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΞΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (27.9.2019)

Σύμφωνα με το έγγραφο 140116/Ζ1/10.9.2019 του ΥΠαιΘ, η κυβέρνηση του Μεξικού προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε αλλοδαπούς υπηκόους, για υποστήριξη της κινητικότητας, την πραγματοποίηση σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), έρευνας (μεταπτυχιακής, διδακτορικής και μεταδιδακτορικής) και απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και εξειδίκευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο 141666/Z1/12.9.2019, θα χορηγηθούν 2 θέσεις σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών ανταλλαγών.
 
Η υποτροφία αφορά σε
α) όλα τα αντικείμενα σπουδών
- εξαιρουμένων των: διοίκησης επιχειρήσεων, πλαστικής χειρουργικής, λογιστικής, εμπορίας (marketing), διαφήμισης, οδοντιατρικής, οδοντολογίας και σχετικών πεδίων
- κατά προτεραιότητα των τομέων της: Υγείας, Εκπαίδευσης, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών
β) προγράμματα σπουδών μόνο των συνεργαζόμενων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Μεξικού σύμφωνα με τη λίστα της προκήρυξης (παράρτημα 1)
γ) σπουδές που δύνανται να εκκινήσουν μόνον εντός του διαστήματος από 1ης Μαρτίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2020
και απευθύνεται σε κατόχους του απαιτούμενου ανά υποτροφία τίτλου σπουδών, με βαθμό 80/100 ή ισότιμο.
 
Η υποτροφία είναι διάρκειας
- έως 12 μηνών (1 μήνα κατ΄ ελάχιστον) για έρευνα σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο
-     1 έτους για εξειδίκευση
-     2 ετών για μεταπτυχιακές σπουδές
-     3-4 ετών (αναλόγως του προγράμματος) για διδακτορικές σπουδές
-     3 ετών για ιατρική ειδικότητα και υποειδικότητα
-     1 τριμήνου, τετραμήνου ή εξαμήνου για πρόγραμμα κινητικότητας
-     4 ετών για πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
και ΔΕΝ παρατείνεται, ανεξαρτήτως εάν ο/η υπότροφος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις των σπουδών/έρευνάς του/της. Για όσο διάστημα υπολείπεται είναι υποχρεωμένος/-η να καλύψει εξ' ιδίων τυχόν ακαδημαϊκά έξοδα και λοιπές δαπάνες (π.χ. ασφάλεια)
 
Χορηγείται
- μηνιαίο επίδομα 10.274 πέσος Μεξικού (περίπου 480 €) για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εξειδίκευση, και πρόγραμμα κινητικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο
- μηνιαίο επίδομα 12.842 πέσος Μεξικού (περίπου 600 €) για διδακτορικές σπουδές και έρευνα, μεταδιδακτορική έρευνα και ιατρική ειδικότητα
- απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και φοίτησης κατά περίπτωση συνεργαζόμενου Ιδρύματος
- ασφάλεια υγείας, αρχής γενομένης μετά τον τρίτο (3ο) μήνα της υποτροφίας.
 
Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από το Ίδρυμα υποδοχής του Μεξικού και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Ισπανικής σε προχωρημένο επίπεδο (Β2), υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά (με δημιουργία λογαριασμού χρήστη) έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 (15.00 τοπική ώρα Πόλης Μεξικού) είτε στην Πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν καλύπτεται από την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με την Εταιρεία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού, στο email: infobecas@sre.gob.mx
 
Για πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο διμερών ανταλλαγών και τις 2 θέσεις προς Ελληνίδες και Έλληνες υπηκόοους, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠαιΘ, τηλ. 210 344 2321, κα Δ. Χωραφά