ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS

H Ecole Normale Superieure (ENS) Paris προσφέρει 10 θέσεις ανά επιστημονικό πεδίο, με υποτροφία, σε φοιτητές/-τριες (2ου έτους σπουδών και άνω), τελειόφοιτους/-ες και πτυχιούχους/-ες πανεπιστημίων εκτός Γαλλίας για

  1. πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Μ1 ή Μ2) στις
  • Ανρθωπιστικές Επιστήμες (Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Κλασικές Σπουδές, Σπουδές Κινηματογράφου, Σπουδές Θεάτρου, Ιστορία Τέχνης, Μουσικολογία, Οικονομία, Πολιτικές Σπουδές, Γεωγραφία, Ιστορία, Ιστορία και Φιλοσοφία του Δικαίου, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Γλωσσολογία, Λογοτεχνίες, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Γνωστικές Επιστήμες) ή στις
  • Θετικές Επιστήμες (Βιολογία, Χημεία, Γεωεπιστήμες, Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Γνωστικές Επιστήμες)

και παράλληλα
        2. απόκητηση πτυχίου της Σχολής.
 
* Οι ενδιαφερόμενοι/-ες για τον κλάδο των Γνωστικών Επιστημών μπορούν να επιλέξουν είτε το πεδίο των Ανθρωπιστικών είτε των Θετικών Επιστημών, οπότε συνίσταται να συμβουλεύονται το συγκριτικό πίνακα κριτηρίων ή να απευθύνονται στις επιστημονικές υπεύθυνες του αντίστοιχου πεδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αναφέρονται στον πίνακα
 
 
Η υποτροφία χορηγείται για 3 έτη και προσφέρει: 1000 ευρώ μηναίο επίδομα, διαμονή σε εστία και προσωπικό σύμβουλο σπουδών.
Οι υπότροφοι ξεκινούν την εκπαίδευσή τους με: ημέρα γνωριμίας, 3 εβδομάδες συνεδρίων και διαβουλεύσεων στο επιστημονικό τους πεδίο, επισκέψεις στα Τμήματα της ENS, εντατικά μαθήματα Γαλλικής γλώσσας, πολιτιστικές επισκέψεις στο Παρίσι και δραστηριότητες που οργανώνονται από τις ποικίλες φοιτητικές ενώσεις της ENS.
 
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να:
- είναι ηλικίας έως 26 ετών έως την υποβολή της υποψηφιότητας
- είναι υποψήφιοι/-ες για πρώτη φορά στην ENS (διεθνής επιλογή)
- μην έχουν παραμονή στη Γαλλία για πάνω από 10 μήνες κατά το ακαδημαϊκό  έτος υποβολής της υποψηφιότητας και κατά το προηγούμενο
- πιστοποιούν σπουδές τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους εκτός Γαλλίας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από αυτό της υποβολής της υποψηφιότητας
- πιστοποιούν, έως την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εισδοχής στην ENS, προπτυχιακές σπουδές εκτός Γαλλίας, κατ' ελάχιστον 2 ετών
* Κατά την κρίση του Διευθυντή της ENS, δίδεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας και σε ενδιαφερόμενους/-ες που μπορεί να μην πληρούν τα παραπάνω κριτήρια διαμονής για σπουδές εκτός Γαλλίας
 
Η αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά επιστημονικό πεδίο, υποβάλλεται για τις μεν Ανθρωπιστικές Επιστήμες έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 για τις δε Θετικές Επιστήμες έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019.
 
Στη συνέχεια, οι επικρατέστεροι/-ες υποψήφιοι/-ες καλούνται σε προφορική μόνον (Θετικές Επιστήμες, και στα αγγλικά) ή και σε γραπτή δοκιμασία (Ανθρωπιστικές επιστήμες, στα γαλλικά με δυνατότητα χρήσης αγγλικών από τους/τιες υποψήφιους/-ες). Η γραπτή δοκιμασία καθώς και η προφορική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες γίνεται εξ' αποστάσεως. Ενδεχομένως, η προφορική δοκιμασία στις Θετικές Επιστήμες γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης από κάποιους κλάδους. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών σημειώσεων, λεξικών και υπολογιστικών μηχανών. Δίδεται χρόνος προετοιμασίας
 
Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/-ες του πεδίου των Ανθρωπιστικών Σπουδών συνίσταται η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β1.