Αιτήσεις Θεραπείας – Ενστάσεις Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Αιτήσεις Θεραπείας – Ενστάσεις Μετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
Υποβολή δικαιολογητικών από 6.12.2019 (10:00 π.μ) έως και 16.12.2019 Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 6.12.2019 (10:00 π.μ) έως και 16.12.2019 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 189097/Ζ1/2-12-2019 και 19769/Ζ1/4-12-2019 εγκυκλίους με θέμα «Κύρωση πινάκων αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Αιτήσεις Θεραπείας-Ενστάσεις»