ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (5/2 έως 5/4 2020)

Δείτε  εδώ την προκήρυξη ανάδειξης υποτρόφων, με  διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2016-17, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, ως εξής:

1ος διαγωνισμός (21/5/2020) 1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Βλάστη Κοζάνης  &  1 θέση  για  καταγόμενο/-η από Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας
2ος διαγωνισμός (22.5.2020) 2 θέσεις, επιπλέον των τυχόν κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό, για  καταγόμενους/-ες από τη Μακεδονία. Στο 2ο διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από τη Βλάστη του Ν. Κοζάνης και τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμώνται οι καταγόμενοι, κατά σειρά, από: τη Βλάστη Ν. Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης Φθιώτιδας, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
 
Η υποτροφία χορηγείται για 1 χρόνο, δεδομένης της επάρκειας των εσόδων του κληροδοτήματος και της πολύ καλής πορείας σπουδών των υποτρόφων, με μηνιαία χορηγία 1000 Ευρώ (500 Ευρώ για εξ' αποστάσεως σπουδές). Ο χρόνος καταβολής προσμετράται από την έναρξη των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών του ΥΠΠΕΘ (κ.κ. Ε. Στάμου) στο τηλέφωνο 210 344 3229 και στο email: klirodotimata@minedu.gov.gr